Jesteś świadkiem wypadku? Widzisz utrudnienia w ruchu? A może coś Cię denerwuje? Chcesz się pochwalić? Nie czekaj, skontaktuj się z nami!

Rekacja OLAWA24.PL

55-200 Oława,
Plac Zamkowy 24A/3
email: portal@olawa24.pl
telefon: 785-737-439

rwd-menu

Dzielnicowi informują jak założyć "Niebieską Kartę"

11 STYCZEŃ 2018, GODZ 10:32 | redakcja@olawa24.pl

0

ocena 0 / 0%

Przez cały luty dzielnicowi z komendy w Oławie oraz w Jelczu-Laskowicach będą udzielać mieszkańcom informacji na temat procedury założenia "Niebieskiej Karty", która związana jest z przemocą domową.

Od 5 do 9 lutego działania te wesprze naczelnik Wydziału Prewencji z kierownikami Rewirów Dzielnicowych. Znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem ściganym z urzędu - Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieska Kartę. Składa się ona z dwóch części: notatki urzędowej dotyczącej przemocy w rodzinie oraz informacji dla ofiar przemocy w rodzinie.

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego).

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE - Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne). Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich:

NIE CZEKAJ! SZUKAJ POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

PAMIĘTAJ !

Policjant jest zazwyczaj pierwszą osobą wzywaną w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:

- zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa (art.15, ust. l, pkt 3 ustawy o Policji - Policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia),

- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,

- wykorzystania informacji z interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

- zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od Policji oraz złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 k.k. - podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

PAMIĘTAJ !

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice - następnym razem może być znacznie gorzej!

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – SĄSIEDZIE MOŻESZ POMÓC I POWSTRZYMAĆ PRZEMOC!!!

MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC! MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH! JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY!

Wszelkich informacji w sprawie udzielenia informacji na temat zgłoszenia przemocy domowej można uzyskać pod numerami telefonu 997, 71-3817-222, 71-3817-200 oraz poprzez kontakt z dzielnicowym poprzez stronę internetową KPP Oława lub aplikację Moja Komenda.

Dzielnicowi KPP Oława i KP Jelcz Laskowice:

1. asp.Wioletta Polerowicz

e-mail: dzielnicowy.9@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 502 994 453

2. asp. Adam Stefanko

e-mail: dzielnicowy.2@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 450

3. st. asp. Piotr Wójcik

e-mail: dzielnicowy.8@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 695 996 786

4. st. asp. Robert Żak

e-mail: dzielnicowy.3@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 451

5. st.sierż. Mateusz Piasecki

e-mail: dzielnicowy.10@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 502 994 383

6. mł. asp. Paweł Martowski

e-mail: dzielnicowy.4@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 453

7. st. asp. Mariusz Obręcki

e-mail: dzielnicowy.6@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 448

8. asp. Tomasz Kosowicki

e-mail: dzielnicowy.5@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 454

9. mł. asp. Maciej Janicki

e-mail: dzielnicowy.1@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 449

10. asp. sztab. Mieczysław Wilczko

e-mail: dzielnicowy.7@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 452

11. mł.asp Konrad Kalinkowski

e-mail: dzielnicowy.jelcz-laskowice1@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 447

12.mł.asp Piotr Szczygieł

e-mail: dzielnicowy.jelcz-laskowice4@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797-306-444

13. mł.asp Dawid Obręcki

e-mail dzielnicowy.jelcz-laskowice2@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 443

14.sierż.sztab Marek Wychowaniec

e-mail: dzielnicowy.jelcz-laskowice3@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 446

Oceń artykuł:

(0 głosów / 0%)
Zostaw komentarz